add firstCommands
keyAuthentification

Отказ от отговорност

Екипът на проекта носи отговорност за неточности в информацията. Текстът отразява единствено гледната точка на неговите автори. Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който е използвана информацията в него.

Моля, имайте предвид, че единствено интернет страницата на английски език трябва да се приема, че съдържа официалната информация, одобрена от екипа на проекта. Преводът на другите езици е единствено с цел по-широко разпространение на информация за проекта.