Контакти

Координатор на проекта

Andy Rooke
ERTICO

+32 2 400 07 80

Мениджър по разпространението на материали и информация за проекта

Jerome Paris
EENA

+32 2 644 06 08

 .
 .