За HeERO

 .

Какво е HeERO?

HeERO се отнася до Общо Европейска услуга за спешни обаждания "eCall" предоставяна в превозните средства , базирана на тел.  112, единния европейски номер за спешна помощ. За три години (от месец януари 2011 година до месец декември 2013 година) деветте европейски държави, формиращи консорциума на HeERO 1 (Хърватска, Чешка република, Финландия, Германия, Гърция, Италия, Холандия, Румъния и Швеция) поставиха началото на реализацията  на оперативно съвместима и хармонизирана система за спешни повиквания от превозните средства.

Втората фаза на проекта HeERO - HeERO 2 - стартира на 1 януари 2013 година и ще бъде с продължителност 2 години. 6 нови държави (а именно Белгия, България, Дания, Люксембург, Испания и Турция) се присъединиха към другите 9 пилотни държави от HeERO 1. Също така, други държави, които имаха желанието да станат партньори по проекта, но не успяха  по редица  причини, станаха асоциирани партньори, статус, който им позволява да се възползват от експертизата от HeERO 1 и 2, но без да получават финансиране от ЕК

В настоящия момент консорциумът на HeERO тества и валидира в реални условия чрез пилотните проекти единните eCall стандарти, разработени и одобрени от европейските стандартизационни органи.

Проектът е частично финансиран от Европейската комисия по програма ICT PSP (Програма за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии).

 .
 .
 .
 .
 .