За HeERO

 .
 .

HeERO консорциум

Следните държави са партньори в консорциумите на проектите HeERO 1 и 2: Белгия, България, Хърватска, Чешка република, Дания, Финландия, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Холандия, Румъния, Испания, Швеция и Турция. В различните държави за изпълнението на проекта ще бъде обхваната цялата верига на услугата eCall, или от организациите участващи в проекта като пълноправни партньори или посредством договори с подизпълнители. Цялата верига на услугата за всички държави в пилотния проект включва: център за обслужване на обажданията при спешни случаи (PSAP),  Центрове за диспечеризация и управление на спешни случаи, оператори на мобилни мрежи, компании за превози, публични и частни пътни оператори, производители на бордови устройства.

 .
 .

HeERO 1 PARTNERS

 .
 .

European Road Transport telematics Implementation Coordination Organisation (ERTICO ITS Europe) - Project Coordinator
www.ertico.com

 .
 .
 .

ITS Niedersachsen
www.its-nds.de

 .
 .

Allgemeiner Deutscher Automobil Club (ADAC)
www.adac.de

 .
 .

OECON Products & Services (OCN)
www.oecon-line.de

 .
 .

NavCert (NC)
www.tuev-sued.de/navcert/en

 .
 .

NXP Semiconductors Germany (NXP)
www.nxp.com

 .
 .

Flughafentransfer Hannover (FHT)
www.fthaj.de

 .
 .
 .

Continental Automotive (CONT)
www.conti-online.com

 .
 .

S1nn GmbH & Co. KG (S1nn)
www.s1nn.de

 .
 .

Liikenne Ja Viestintaeministerioe - Ministry of Transport and Communications Finland (MINTC)
www.lvm.fi

 .
 .
 .

Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT)
www.vtt.fi

 .
 .
 .

Ramboll Finland Oy (RMB)
www.ramboll.fi

 .
 .
 .

Ministry of Interior, Emergency Response Centre Administration (MININ)
www.112.fi

 .
 .
 .

Ceska republika - Ministerstvo dopravy (MDCR)
www.mdcr.cz

 .
 .
 .

Ministerstvo vnitra (MinVNI)
www.mvcr.cz

 .
 .

Organizatia Româna pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport - ITS Romania (ITSRO)
www.its-romania.ro

 .
 .
 .

Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS)
www.sts.ro

 .
 .

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România (RNCMNR)
www.cnadnr.ro

 .
 .
 .

Universitatea Româno-Americana (URA)
www.rau.ro

 .
 .

UTI Systems (UTI)
www.uti.ro

 .
 .

Electronic Solutions (ELSOL)
www.elsol.ro

 .
 .
 .

Ministry of Infrastructure, Transport and Networks of Greece (MINGR)
www.yme.gov.gr

 .
 .
 .

Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM)
www.governo.it

 .
 .

Magneti Marelli (MM)
www.magnetimarelli.com

 .
 .

Centro Ricerche Fiat (CRF)
www.crf.it

 .
 .

Automobile Club d'Italia (ACI)
www.aci.it

 .
 .

Telecom Italia (TI)
www.telecomitalia.it

 .
 .

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
www.areu.lombardia.it

 .
 .

Državna uprava za zaštitu i spašavanje - National Protection and Rescue Directorate (NPRD)
www.duzs.hr

 .
 .
 .

Hrvatski autoklub (Croatian Automobile Club) (HAK)
www.hak.hr

 .
 .

Ericsson Nikola Tesla (ENT)
www.ericsson.com/hr

 .
 .
 .

Lindholmen Science Park (LSP)
www.lindholmen.se

 .
 .
 .

Swedish Transport Administration (STA)
www.trafikverket.se

 .
 .

Ericsson (ERIC)
www.ericsson.com

 .
 .
 .

Actia Nordic (ACTIA)
www.actia.se

 .
 .
 .

Volvo Car Corporation (VCC)
www.volvocars.com

 .
 .
 .

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS)
www.rws.nl

 .
 .
 .
 .
 .

Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD)
www.politie.nl/KLPD

 .
 .

European Emergency Number Association (EENA)
www.eena.org

 .
 .
 .
 .

HeERO 2 PARTNERS

1
1
2
2
4
4
5
5
13
13
14 - Touring
14 - Touring
17 - ITS BG
17 - ITS BG
18 - ICOM
18 - ICOM
30 - ERISP
30 - ERISP
36 -37-38
36 -37-38
39 - NZI
39 - NZI
 .
 .