Prohlášení

Za případné nepřesné informace nese odpovědnost projektový tým. Text odráží výhradně názory autorů. Evropská komise neodpovídá za jakékoli použití informací v něm obsažených.

Vezměte, prosím, také v úvahu, že anglická verze stránek by měla být považována za obsah, který je z formálního hlediska schválen projektovým týmem. Další jazyky slouží pouze pro další šíření informací o projektu.