O projektu HeERO

 .

Co je vlastně HeERO?

Projekt HeERO řeší problematiku celoevropského tísňového volání z vozidla "eCall", ve kterém je základním prvkem jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Devět zemí EU, které tvoří konsorcium HeERO, spustí v průběhu tří let (leden 2011 až prosinec 2013) interoperabilní a technicky harmonizovaný systém automatického tísňového volání z vozidla budovaném na čísle 112.

Chorvatsko, Česká republika, Finsko, Německo, Řecko, Itálie, Nizozemí, Rumunsko a Švédsko si stanovily stejný, vysoce postavený cíl: připravit v rámci existující technologie 112 nezbytnou infrastrukturu pro poskytování kvalitní služby eCall občanům Evropské unie a sdílet své zkušenosti s ostatními členskými zeměmi EU a přidruženými státy.

Systém eCall pomůže dosáhnout cíl EU snížit počet těžkých zranění a úmrtí v silničním provozu o 50%.

Projekt je částečně financován Evropskou komisí v rámci programu ICT PSP.

 .
 .
 .
 .
 .