Chorvatsko

 .

Popis území, kde bude pilotní projekt realizován, a očekávané výstupy

Chorvatský pilotního projekt je realizován ve spolupráci s oblastním centrem tísňového volání v Záhřebu. Chorvatský pilotní projekt eCall využije stávající systém E112 a již provozované mobilní telekomunikační sítě. Za účelem podpory přenosu dat eCall pomocí in-band modemu budou provedeny potřebné softwarové úpravy mobilních komunikačních sítí a centra tísňového volání. Bude zřízeno telekomunikační spojení na podporu výměny hlasu a dat mezi centrem tísňového volání a záchrannými složkami (hasičský sbor, zdravotnická záchranná služba, motoristická asistenční služba, správce silniční sítě, dopravní informační systém). Budou využita již nainstalovaná zařízení informačních a komunikačních technologií. Aby bylo možné ověřovat službu eCall, budou ve vozidle instalovány nejméně dva druhy vozidlových jednotek využívající systémy GPS i Glonass. Předpokládá se, že v rámci chorvatského pilotního projektu eCall bude nasazeno asi 200 automobilů. Několik z nich bude využívat vozidlové jednotky registrované v zahraničí proto, aby bylo možné testovat interoperabilitu a ověřování v přeshraničním režimu.


Očekávané výstupy:

- Posouzení požadovaných úprav a vylepšení mobilních sítí a center tísňového volání.
- Stanovení postupů pro realizaci a ověřování úprav sítí a center tísňového volání.
- Vytvoření právního, obchodního a technologického rámce pro zavedení systému eCall.
- Definování postupů testování a certifikace jak pro zařízení, tak i pro běžné provozní postupy.
- Určení nejlepších postupů pro navrhování, instalaci a provoz zařízení, vývoj běžných provozních postupů a jejich uvedení do praxe.Zvýšení povědomí veřejnosti o systému eCall a jeho významu pro bezpečnost silničního provozu.
- Vývoj inovativních řešení pro vylepšení výkonu systému eCall.

 .

Základní tým chorvatského pilotního projektu

Vedoucí organizace členského státu: Ředitelství národní ochrany a záchrany (Orgán státní správy)
Kontaktní osoba: Pavao Britvic,

Poskytovatel vybavení, služeb a řešení pro komunikační sítě: Ericsson Nikola Tesla

Automotoklub: Chorvatský automotoklub

 .