Česká republika

 .

Popis území, kde bude pilotní projekt realizován, a očekávané výstupy

Pilotní projekt bude využívat decentralizovaný systém center tísňového volání, který se skládá z jednotlivých telefonních center tísňového volání 112. Při zahájení pilotního projektu bude využita testovací platforma. Předpokládá se, že při skutečném zavádění systému eCall v České republice, bude příjem eCall později realizován spolu s příjmem volání na linku 112 na jednom nebo dvou ze stávajících center tísňového volání.

Přínosy z úspěšně zakončeného evropského pilotního projektu budou:

- ve včasném poskytnutí informace s určením místa dopravní nehody záchranným složkám
- v odstranění jazykových bariér mezi volajícím a záchranářem
- možnost včasné reakce pro záchranu lidského života a zmírnění dopadů vážných zranění způsobených pozdním zpožděním při záchranných akcí
- v lepší přípravě zásahové jednotky, a to získáním informací o bezpečnostních prvcích vozidel ještě před zásahem.

Díky evropskému projektu se budou moci také další národní subjekty, kromě záchranných složek, zapojit do projektu, být součástí řetězce služby eCall a zároveň mít možnost připravit se na zavedení služby eCall v České republice.

 .

Základní tým českého pilotního projektu

Vedoucí organizace členského státu: Ministerstvo dopravy
Kontaktní osoba: Martin Pichl,

Spoluvedoucí organizace členského státu: Ministerstvo vnitra - Generální řeitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Kontaktní osoba: kpt. Jan Urbánek -

 .