Finsko

 .

Popis území, kde bude pilotní projekt realizován, a očekávané výstupy

"Finsko má pro tísňová volání centralizovaný systém (zde pojmenovaný jako PSAP2). Ve fázi vývoje (pilotního provozu) eCall bude PSAP1 (důvěryhodná strana) kombinovat data eCall, která budou zaslána PSAP2.  
Rozhraní, které se nazývá eCall testbed, simuluje skutečné prostředí PSAP2, ve kterém je minimální soubor dat eCall kódován, dekódován a ověřen a ve kterém jsou odbavovány hlasové hovory. V budoucím běžném procesu (ve fázi plného zavádění) obdrží volání eCall přímo z vozidel ústřední centrum tísňového volání a obvyklým postupem bude místním záchranným sborům zasílat požadavky k výjezdu zásahové jednotky."

Finský pilotní projekt ověří proces odesílání a přijímání minimálního souboru dat eCall a hlasového spojení do prostředí centra tísňového volání. Pilotní projekt odhalí stávající specifikace procesu, rozvojové potřeby a rozsah povinností zúčastněných stran, které musí být řešeny před vlastním nasazením systému. Po pilotní fázi bude naplánována realizace a stanoven časový harmonogram v dohodě zúčastněných stran. Nový SW systém centra tísňového volání (bude ve výstavbě v období 2011-2013) bude vymezen na základě zkušeností s pilotním projektem.

 .

Základní tým finského pilotního projektu

Vedoucí organizace členského státu: Ministerstvo dopravy a spojů
Kontaktní osoba: Anu Laurell,

Složka záchranného systému: : Úřad pro reakce na mimořádné události

Orgán státní správy: : Ministerstvo vnitra - Odbor záchraného systému

Poskytovatel dopravních informačních služeb: Mediamobile Nordic Oy

Konzultační a expertní podpora pro oblast infrastruktury, dopravy, IT a telekomunikací: Ramboll

Expertní organizace: VTT

 .