Německo

 .

Popis území, kde bude pilotní projekt realizován, a očekávané výstupy

Z důvodů rozsahu kompetencí německé spolkové vlády, dále z důvodu rozdílů v organizaci záchrany a poskytnutí pomoci občanům a rozdílů v rozmístění center tísňového volání mezi jednotlivými spolkovými zeměmi, je německý pilotní projekt situován do spolkové země Dolní Sasko. Řešení bude zahrnovat všechny části řetězce služby eCall zahrnující automobily vybavené systémem eCall, výrobce vozidel a dodavatelé automobilové elektroniky, operátorů mobilních sítí a několik organizací zajišťující nepřetržitou pohotovost pro poskytnutí pomoci v oblasti záchranné a zdravotnické.

Německý pilotní projekt je realizován od dubna 2010, kdy bylo nejprve zahájeno testování vozidlových systémů. Musí však být zajištěna úplná funkcionalita, a tak testování musí zahrnovat také zhoršené podmínky jako je špatné pokrytí signálem, nedoručená nebo částečně doručená data při in-band přenosu a chybu zaměstnanců záchranných složek při odbavování volání. Toto nové testování umožní pilotní projekt HeERO. Vzhledem ke spolkovému uspořádání z 16 spolkových zemí a zemské správě center tísňového volání, má Německo v rámci Evropské unie zvláštní postavení - v žádné jiné zemi nejsou centra řízena tolika různými organizacemi, jako jsou záchranné služby nebo hasičské sbory, ale i obce. Vzhledem k této struktuře center tísňových volání v rámci spolku nejsou procesy tísňového volání standardizovány a liší se v každé spolkové zemi. Za účelem zavedení systému eCall v rámci celé EU musí být tyto procesy standardizovány alespoň při příjmu volání eCall. Projekt HeERO nabídne možnost na tomto standardizačním procesu pracovat. Diskuse o smysluplné struktuře center tísňového volání probíhá v Německu správným směrem a zřízení specializovaných center tísňového volání ve spolkových zemích je považován za rozumnou investici. Tyto centra tísňového volání mají být pouze pro zpracování volání eCall a v případě potřeby postoupení tísňových volání stávajícím centrům tísňového volání. Současná centra tísňového volání budou i nadále existovat. Pilotní projekt pomůže zjistit, kolik německých center tísňových volání se bude moci zabývat voláními eCall a jaký je potřebný počet a možné umístění center tísňového volání, které budou odbavovat volání eCall.

 .

Základní tým německého pilotního projektu

Vedoucí organizace členského státu: ITS Niedersachsen
Kontaktní osoba: Mr Harry Evers -

Dodavatel technologie - aplikace pro určování polohy: OECON

Dodavatel technologie: NXP

Dodavatel automobilových systémů: Continental

Provozování parku testovacích vozidel:Flughafentransfer Hannover

: SINN

Dodavatel technologie - určování polohy, navigace, elektronická kominikace: NAVCERT

Automotoklub: ADAC

 .