Řecko

 .

Popis území, kde bude pilotní projekt realizován, a očekávané výstupy

V Řecku existuje pouze jedno centrum tísňových volání 112, které bude využito v řeckém pilotním projektu. Pro pilotní projekty budou použity takové HW a SW komponenty, které poskytnou následující požadovanou funkcionalitu: modemové zakončení, získání dat ze souboru MSD, zobrazení jednotlivých dat ze souboru MSD (např. data o poloze z GPS, údaje VIN), odbavení hlasového hovoru. Konečné specifikace budou stanoveny v průběhu zadávání veřejných zakázek pro modernizaci centra tísňového volání.

Centrum tísňového volání 112 bude upraveno tak, aby podporovalo volání eCall. Pilotní projekt se zaměřuje na testování modernizovaného centra tísňového volání 112 a integraci funkcionalit systému eCall a systému 112. Na celém průběhu zkoušek systému eCall se budou podílet operátoři mobilních sítí, centrum tísňového volání a záchranné sbory.

 .

Základní tým řeckého pilotního projektu

Vedoucí organizace členského státu: Ministerstvo infrastruktury, dopravy a síťových odvětví
Kontaktní osoba: Georgios Patsiavos,

Provoz 112 a záchranné týmy: Generální ředitelství civilní ochrany (GSCP)

 .