Itále

 .

Popis území, kde bude pilotní projekt realizován, a očekávané výstupy

Italský pilotní projekt bude proveden v centru tísňového volání úrovně 1 ve Varese, regionálního centra tísňového volání.

Operátor mobilních sítí očekává od pilotního projektu provádění zkušebních činností, které povedou k identifikaci technických a provozních důsledků souvisejících s řádným směrováním volání eCall stanovenému centru tísňového volání, povedou k montáži a testování potřebných úprav SW dodávaných výrobci síťových zařízení. Kromě zhodnocení časového rámce potřebného pro plné zavedení systému eCall na národní úrovni se projekt bude také zabývat stanovením počtu a rozmístěním center tísňového volání 1. úrovně, což bude doporučeno veřejnoprávním orgánům odpovědným za ustavení a řízení procesu eCall .

Automobilový průmysl očekává, že obdrží z pilotního projektu užitečné výsledky, které umožní provádět závěrečné hodnocení funkcionalit systému eCall vyvíjené v různých vozidlových sesytémech, dále stanovit hlavní směry pro vozidlovou integraci jednotek eCall a stanovit prováděcí pokyny pro rozhraní člověk-stroj a stanovit provozní aspekty.

Provozovatelé center pro řízení silničního provozu a soukromí poskytovatelé služeb v závěru projektu očekávají, do jaké míry umožní rozvoj interoperabilní celoevropské služby eCall rozšíření doplňkových služeb jako jsou pokročilé asistenční služby, informace o stavu dopravní situace apod. Odbavování volání eCall také pomůže vytvořit užitečné a včasné informace týkající se dopravních nehod v oblasti pilotního testování. V konečném důsledku je také předpokládáno prokázat, jak by soukromá call centra mohla přispět k rozšíření sítě center tísňového volání na národní úrovni.

Od pilotního projektu se obecně očekává, že vyhodnotí nejlepší organizační model, který by byl přijat pro pokračování v zavádění systému eCall na národní úrovni, dále se očekává, že pro překonání překážek při zavádění eCall je třeba modernizovat centra tísňového volání a telekomunikační sítě, dále stanovit náklady pro podporu nasazení systému eCall v Itálii a také prováděcí příručku jak těchto cílů dosáhnout.

 .

Základní tým italského pilotního projektu

Vedoucí organizace členského státu: Úřad vlády - Odbor inovací
Kontaktní osoba: Marco Marrazza,

Dodavatel automobilových technologií: Magneti Marelli

OEMs: CRF

Operátor mobilních sítí: Telecom Italia

Provoz center tísňového volání:: AREU

Automotoklub: Automobile Club d'Italia

 .