Mezinárodní spolupráce

 .

Pilotní projekty HeERO realizované ve více zemích konsorcia

Různé prováděcí postupy pro jednotlivé národní pilotní projekty budou použity jako rámec pro společný pilotní projekt realizovaný mezi zeměmi.

Pro pilotní projekt, který bude realizován mezi zeměmi, nebudou vyžadovány žádné doplňkové instalace ani další HW a SW vybavení. Jedním ze zaměření projektu je ověřit, že automobil přijíždějící ze zahraničí je schopen v jiném státě zahájit volání eCall (hlas+data) do místně příslušného centra tísňového volání. Pilotní projekt společný pro více zemí bude posuzovat, zda je možné eCall spuštěný zahraniční vozidlovou jednotkou bezproblémově směrovat v souladu s místními pravidly distribuce eCall. Evropské schválené normy, jejich zavedení a testování národními pilotními projekty, budou také využity pro společný pilotní projekt ve více zemích, jakož i pro posouzení platnosti těchto norem pro zajištění interoperability služby eCall v Evropě.

Předpokládá se, že pro testování a hodnocení interoperability služby v rámci Evropy bude využito schválených evropských norem.

 .

Projekt ERA GLONASS

Rusko v současné době zkoumá zavedení systému eCall prostřednictvím projektu ERA GLONASS, federálního projektu s vysokou prioritou podporovaného předsedou ruské vlády Vladimírem Putinem jako klíčový projekt pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pro podporu modernizace ruské ekonomiky. Vzhledem k tomu, že ruský systém ERA GLONASS a celoevropský systém eCall 112, nejsou totožné, je důležité zajistit vzájemnou technickou slučitelnost obou systémů. Intenzita dopravy mezi Evropou a Ruskem se bude zvyšovat a bude nutné, aby se občanům cestujícím za hranice EU dostalo stejné péče při záchraně života. Z tohoto pohledu musí být používány takové společné standardy, aby bylo zajištěno použití služby pro evropská vozidla v Rusku a naopak ruských vozidel v EU. Proto je klíčové uvést do souladu implementační postupy EU i Ruska, a to již od počáteční fáze. Z tohoto důvodu HeERO a ERA GLONASS bude testovat interoperabilitu obou systémů prostřednictvím alespoň jednoho společného pilotního projektu, který bude zahrnovat nejméně následující partnery HeERO: Chorvatsko, Rumunsko a Finsko.

 .
 .
 .