Nizozemi

 .

Popis území, kde bude pilotní projekt realizován, a očekávané výstupy

Základem pro zavedení systému eCall v Nizozemí bude ústřední centrum tísňových volání 112. Pilotní projekt bude obsahovat generování volání eCall z vozidel v testovací oblasti. Za použití mobilních a pevných telekomunikačních sítí budou hovory směrovány na národní centrum 112. To bude přijímat a zpracovávat volání eCall a zasílat informace záchranným sborům v testovací oblasti. Tyto informace budou také zaslány do centra pro řízení silničního provozu.

Stávající zařízení v centru 112 je připraveno pro příjem a zpracování volání eCall. Volání bude předáno záchrannému sboru a centru pro řízení silničního provozu za použití dostupných technických řešení. Pro testování bude k dispozici asi 25 - 100 vozidel vybavených systémem eCall. Z tohoto počtu bude max. 25 vozidel patřit záchranným složkám systému 112 a Generálnímu ředitelství pro veřejné práce a vodní hospodářství, celkový počet zapojených vozidel bude záviset na účasti soukromých společností. Z hlediska typů zkoušek bude Nizozemí testovat aktivaci systému eCall + odbavení volání eCall a zpracování dat operátorem + vyslání záchranných týmů na místo události a řízení výjezdu až do doby příjezdu na místo nehody. V rámci testování zajedou testovací automobily nejméně do dvou různých zemí účastnících se projektu, a to v počtu 20 až 40 vozů. Navíc se budou moci další zúčastněné subjekty projektu HeERO zapojit do nizozemské testovací oblasti.

Na konci pilotního projektu Nizozemí očekává, že bude mít k dispozici funkční specifikace a standardy, které umožní celé infrastruktuře systému 112 přijímat a zpracovávat volání eCall na úrovni centra tísňového volání a postoupit jej záchranným sborům a centru pro řízení silničního provozu. Nizozemí plánuje stanovit provozní postupy potřebné ke zpracování informací v rámci centra pro řízení silničního provozu jak v rámci záchranných prací, tak v rámci krizového řízení. V závěrečné fázi budou moci být implementovány specifikace a normy eCall a související postupy do provozního prostředí systému 112, a to společně s propojením na záchranné sbory a centrum pro řízení silničního provozu.

 .

Základní tým nizozemského pilotního projektu

Vedoucí organizace členského státu: Rijkswaterstaat (Generální ředitelství pro veřejné práce a vodní hospodářství)
Kontaktní osoba:: Jan van Hattem,

Orgán státní správy: KLPD (Národní policejní agentura)

 .