Rumunsko

 .

Popis území, kde bude pilotní projekt realizován, a očekávané výstupy

Během pilotního testování bude z jakéhokoliv místa v Rumunsku spuštěn eCall, toto volání eCall bude směrováno na centrum tísňového volání 1. úrovně v Bukurešti a odtud bude událost (hlasové spojení a minimální soubor dat) předána záchranným sborům v blízkosti oblasti, kde byl eCall spuštěn. Rumunsko vytvoří mechanismus k rozlišení volání eCall od běžného tísňového volání 112, a to pomocí diskriminátoru eCall, a systém detekce minimálního souboru dat (MSD). Data MSD budou následně zpracována, samostatné spojení se serverem dekodéru VIN dodá do systému všechny doplňující informace a celý datový balíček bude formátován a vložen zpět do databáze systému 112. Řešení doporučené Evropskou platformou pro zavedení systému eCall, tedy využití sítě EUCARIS, bude použito pro VIN dekodér. Potřebný hardware bude možné pro toto řešení zakoupit v průběhu pilotního projektu a bude vyvinuto příslušné rozhraní.

Cílem pilotního projektu je vytvořit plně redundantní službu s minimálním dopadem na stávající systém 112. S cílem otestovat službu bude 20 vozidel vybaveno vozidlovým systémem eCall. Pilotní projekt umožní identifikaci nejschůdnější cesty k dalšímu rozšíření služby eCall na všech 41 rumunských center tísňového volání 1. úrovně a identifikaci nejschůdnější cesty potřebné modernizace systému 112.

 .

Základní tým rumunského pilotního projektu

Vedoucí organizace členského státu: ITS Romania
Kontaktní osoba: Dorin Dumitrescu,

Provoz tel. center tísňového volání 112: Special Telecommunications Service (STS)

Správce silniční sítě: : Národní společnost dálnic a národních silnic Rumunska (RNCMNR)

Dodavatel technologie: UTI Systems

Technický návrh a konzultace: Electronic Solutions SRL

Expertní organizace: Romania American University

 .