Švédsko

 .

Popis území, kde bude pilotní projekt realizován, a očekávané výstupy

Švédský pilotní projekt bude zahrnovat všechny účastníky v obecném případu použití veřejné služby E112. Všechna volání eCall budou směrována na vybrané centrum tísňového volání 112 a v případě, že je přijat minimální soubor dat eCall a je navázáno hlasové spojení, bude volání eCall odbaveno podle stávajících postupů pro volání 112. Bude testován celý řetězec eCall, a to včetně generování volání eCall, bezdrátového přenosu, příjmu volání v centru tísňového volání, odbavení volání eCall ve středisku záchranného sboru a aplikace na vyšší úrovni.

Hlavním očekávaným výsledkem je umožnění integrace s národními službami E112 a možnost zajištění pomoci vozům z jiných členských států.

Pilotní projekt eCall je zaměřen na určení technických problémů ve vozidlových systémech, sítích a centrech tísňového volání, dále pracovních postupů pracovišť center tísňového volání a určení spolupráce s dalšími orgány a zúčastněnými stranami. Pilotní projekt by měl vést k dokončení ověření standardizovaných funkcionalit systému eCall pro osobní automobily. Na základě testování všech částí systému může být také stanovena potřeba další standardizace.

Očekává se, že stávající postupy a metody mohou být použity pro centra tísňového volání a centra záchranných sborů. Systém eCall bude představovat malé rozšíření a úpravu stávajících metod, technologií, postupů, organizací a zdrojů. Pilotní projekt potvrdí toto očekávání a bude určeno, zda se jednalo o omyl nebo nikoli, a také pilotní projekt doporučí úpravy a změny tam, kde to bude potřebné a možné.

Záměrem projektu je, aby po dokončení pilotních testů byl po dohodě se všemi zúčastněnými stranami stanoven předběžný časový harmonogram zavedení systému eCall do provozu.

 .

Základní tým švédského pilotního projektu

Vedoucí organizace členského státu: Security Arena, Lindholmen Science Park AB (Expertenorganisation)
Kontaktní osoba: Mrs Gunilla Rydberg -

Vedoucí organizace členského státu: Actia Nordic AB

Kontaktní osoba: Gunilla Rydberg -

Poskytovatel vybavení, služeb a řešení pro komunikační sítě: Ericsson

OEMs: Volvo Cars

 .