Om eCall

eCall - livreddende udstyr indbygget i bilen

I nær fremtid vil det blive sådan, at din bil vil være udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem, der automatisk ringer til 112, hvis du kommer ud for en alvorlig ulykke. Selv om du bliver slået bevidstløs og ikke selv er i stand til at ringe, vil personalet på alarmcentralen modtage præcise oplysninger om, hvor ulykken er sket, sådan at der kan sendes hjælp afsted i løbet af  få minutter. Systemet, der kaldes "eCall", kommer til at fungere i hele EU og vil også blive indført i Island, Norge og Schweiz.

Lige så snart eCall-enheden i din bil registrerer en kraftig acceleration i forbindelse med en ulykke bliver der foretaget et 112-nødopkald til den nærmeste alarmcentral. Samtidig overføres præcise oplysninger om ulykkesstedet og andre data til alarmcentralen. eCall kan også udløses manuelt ved at trykke på en knap. Det er praktisk, hvis du fx bliver vidne til en ulykke. Uanset om nødopkaldet sker automatisk eller foretages manuelt vil der blive oprettet en telefonforbindelse mellem bilen og alarmcentralen som supplement til den automatiske dataforbindelse. På den måde sikres det at alle personer i bilen, der måtte være i stand til at besvare spørgsmål fra alarmcentralen, kan give alarmcentralens operatører yderligere oplysninger om ulykken.

 .

Trafiksikkerhed - sådan kan eCall hjælpe

Der er akut behov for tiltag, der kan reducere antallet af dræbte og tilskadekomne på Europas veje! I 2009 blev ca. 35.000 mennesker dræbt og 1,5 mio. kom til skade i ca. 1,15 mio. trafikulykker på vejene i EU.

Når der øjeblikkeligt ringes til alarmcentralen i tilfælde af en ulykke og når der samtidig overføres præcise oplysninger om, hvor ulykken er sket, kan tiden fra ulykken sker, til hjælpen når frem, reduceres med 50 % uden for byerne og med 40 % i byerne. På grund af denne tidsbesparelse forventes det, at eCall kan reducere antallet af dræbte i trafikken i EU med op til 2.500 pr. år. og reducere skadernes alvor i titusindvis af tilfælde hvert år. eCall vil også resultere i hurtigere behandling af tilskadekomne mennesker og dermed forbedre mulighederne for at undgå varige men. Hertil kommer, at når redningsmandskabet når hurtigere frem, så kan der hurtigere blive ryddet op på ulykkesstedet, så risikoen for følgeulykker mindskes, og trafikken hurtigere kommer til at køre normalt, hvilket sparer brændstof og reducerer CO2-udledningen.

Opgjort i kroner og øre koster trafikulykker mere end 1.200 mia. euro om året i EU. Hvis alle biler var udstyret med eCall kunne der spares op til 150 mia. euro hvert år.

Yderligere oplysninger