Om HeERO

 .

Hvad er HeERO for noget?

HeERO handler om den fælleseuropæiske service til nødopkald, der kaldes eCall, og som er baseret på 112. Fra januar 2011 indtil december 2013 har de ni lande i HeERO 1-konsortiet gennemført en opstart af et interoperabelt og harmoniseret køretøjsmonteret nødopkaldssystem.

Den anden fase af HeERO-projektet kaldes HeERO 2 og startede 1. januar 2013. HeERO 2 omfatter 6 nye lande (Belgien, Bulgarien, Danmark, Luxembourg, Spanien og Tyrket), der har sluttet sig til de oprindelige 9 lande, der er med i HeERO1. Hertil kommer en række lande, der ønskede at blive HeERO-partnere, men som af forskellige årsager ikke kunne være med, og som derfor er blevet associerede partnere, hvorved de har adgang til ekspertbistand fra HeERO 1 og 2, uden dog at få økonomisk tilskud fra EU.

HeERO-konsortiet er for øjeblikket i gang med at teste og validere de fælleseuropæiske eCall-standarder, der er vedltaget af de europæiske standardiseringsorganer, under praktiske forhold

Projektet finansieres delvist af EU-kommissionen under ICT PSP programmet.

 .
 .
 .
 .
 .