Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Πιθανές ανακριβείς πληροφορίες βρίσκονται υπό την ευθύνη της ομάδας έργου.  Το κείμενο αντανακλά μόνο τις απόψεις των συντακτών της.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που είναι αποτέλεσμα των πληροφοριών που εντάσσονται σε αυτό.

Παρακαλούμε όπως παρατηρήσετε ότι η Αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας θα πρέπει να θεωρείται ως το μοναδικό επίσημο περιεχόμενο που συμφωνήθηκε από την ομάδα του έργου.  Μετάφραση σε άλλες γλώσσες είναι διαθέσιμη μόνο για τα ευρύτερα θέματα διάχυσης πληροφοριών.