Λειτουργία HeERO

 .

Τι είναι το HeERO

Το HeERO απευθύνεται στη πανευρωπαϊκή υπηρεσία "eCall" κλήση έκτακτης ανάγκης μέσα από το όχημα βασιζόμενη στο 112, τον κοινό ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Σε χρονική περίοδο τριών ετών (Ιανουάριος 2011 - Δεκέμβριος 2013), οι εννέα ευρωπαϊκές χώρες που αποτελούν την κοινοπραξία HeERO, θα πραγματοποιήσουν την έναρξη λειτουργίας ενός διαλειτουργικού και εναρμονισμένου 112, βασιζόμενο σε ένα σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης μέσα από το όχημα.

Η Κροατία, η Τσεχία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ρουμανία και η Σουηδία έχουν τον ίδιο υψηλό στόχο : την προετοιμασία της υποδομής των τοπικών Ε112 eCall που απαιτείται για την παροχή μιας βιώσιμης υπηρεσίας eCall για τους ευρωπαίους πολίτες και την ανταλλαγή εμπειριών με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και των συνδεδεμένων κρατών.

Το σύστημα eCall θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για τη μείωση του αριθμού των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 50%.

Το έργο χρηματοδοτείται μερικώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ICT PSP.

 .
 .
 .
 .
 .