Τι είναι το HeERO

 .
 .

Κοινοπραξία HeERO

Οι ακόλουθες χώρες είναι εταίροι της κοινοπραξίας: Ιταλία, Γερμανία, Ρουμανία, Τσεχία, Ελλάδα, Ολλανδία, Κροατία, Φινλανδία, Σουηδία. Η καθολική υπηρεσία eCall θα καλυφθεί από διάφορες χώρες κατά τη εκτέλεση του πιλοτικού, είτε μέσω φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως ισότιμοι εταίροι, είτε μέσω συμβάσεων υπεργολαβίας.  Η συνολική λειτουργία για όλα τα πιλοτικά περιλαμβάνει: το κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης PSAP, τα Κέντρα Διαχείρισης και Δρομολόγησης κλήσεων έκτακτης ανάγκης, τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, τους ιδιοκτήτες στόλων, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης των οδικών αξόνων, και τους Αρχικούς Κατασκευαστές Εξοπλισμού (OEM).

 .

HeERO 1 PARTNERS

 .
 .

European Road Transport telematics Implementation Coordination Organisation (ERTICO ITS Europe) - Project Coordinator
www.ertico.com

 .
 .
 .

ITS Niedersachsen
www.its-nds.de

 .
 .

Allgemeiner Deutscher Automobil Club (ADAC)
www.adac.de

 .
 .

OECON Products & Services (OCN)
www.oecon-line.de

 .
 .

NavCert (NC)
www.tuev-sued.de/navcert/en

 .
 .

NXP Semiconductors Germany (NXP)
www.nxp.com

 .
 .

Flughafentransfer Hannover (FHT)
www.fthaj.de

 .
 .
 .

Continental Automotive (CONT)
www.conti-online.com

 .
 .

S1nn GmbH & Co. KG (S1nn)
www.s1nn.de

 .
 .

Liikenne Ja Viestintaeministerioe - Ministry of Transport and Communications Finland (MINTC)
www.lvm.fi

 .
 .
 .

Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT)
www.vtt.fi

 .
 .
 .

Ramboll Finland Oy (RMB)
www.ramboll.fi

 .
 .
 .

Ministry of Interior, Emergency Response Centre Administration (MININ)
www.112.fi

 .
 .
 .

Ceska republika - Ministerstvo dopravy (MDCR)
www.mdcr.cz

 .
 .
 .

Ministerstvo vnitra (MinVNI)
www.mvcr.cz

 .
 .

Organizatia Româna pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport - ITS Romania (ITSRO)
www.its-romania.ro

 .
 .
 .

Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS)
www.sts.ro

 .
 .

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România (RNCMNR)
www.cnadnr.ro

 .
 .
 .

Universitatea Româno-Americana (URA)
www.rau.ro

 .
 .

UTI Systems (UTI)
www.uti.ro

 .
 .

Electronic Solutions (ELSOL)
www.elsol.ro

 .
 .
 .

Ministry of Infrastructure, Transport and Networks of Greece (MINGR)
www.yme.gov.gr

 .
 .
 .

Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM)
www.governo.it

 .
 .

Magneti Marelli (MM)
www.magnetimarelli.com

 .
 .

Centro Ricerche Fiat (CRF)
www.crf.it

 .
 .

Automobile Club d'Italia (ACI)
www.aci.it

 .
 .

Telecom Italia (TI)
www.telecomitalia.it

 .
 .

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
www.areu.lombardia.it

 .
 .

Državna uprava za zaštitu i spašavanje - National Protection and Rescue Directorate (NPRD)
www.duzs.hr

 .
 .
 .

Hrvatski autoklub (Croatian Automobile Club) (HAK)
www.hak.hr

 .
 .

Ericsson Nikola Tesla (ENT)
www.ericsson.com/hr

 .
 .
 .

Lindholmen Science Park (LSP)
www.lindholmen.se

 .
 .
 .

Swedish Transport Administration (STA)
www.trafikverket.se

 .
 .

Ericsson (ERIC)
www.ericsson.com

 .
 .
 .

Actia Nordic (ACTIA)
www.actia.se

 .
 .
 .

Volvo Car Corporation (VCC)
www.volvocars.com

 .
 .
 .

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS)
www.rws.nl

 .
 .
 .
 .
 .

Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD)
www.politie.nl/KLPD

 .
 .

European Emergency Number Association (EENA)
www.eena.org

 .
 .
 .
 .

HeERO 2 PARTNERS

1
1
2
2
4
4
5
5
13
13
30 - ERISP
30 - ERISP
 .

Τι είναι το HeERO

 .

Κοινοπραξία HeERO

Οι ακόλουθες χώρες είναι εταίροι της κοινοπραξίας: Ιταλία, Γερμανία, Ρουμανία, Τσεχία, Ελλάδα, Ολλανδία, Κροατία, Φινλανδία, Σουηδία. Η καθολική υπηρεσία eCall θα καλυφθεί από διάφορες χώρες κατά τη εκτέλεση του πιλοτικού, είτε μέσω φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως ισότιμοι εταίροι, είτε μέσω συμβάσεων υπεργολαβίας.  Η συνολική λειτουργία για όλα τα πιλοτικά περιλαμβάνει: το κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης PSAP, τα Κέντρα Διαχείρισης και Δρομολόγησης κλήσεων έκτακτης ανάγκης, τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, τους ιδιοκτήτες στόλων, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης των οδικών αξόνων, και τους Αρχικούς Κατασκευαστές Εξοπλισμού (OEM).

 .
30 - ERISP
30 - ERISP
 .
 .
 .
 .
 .