Κροατία

 .

Περιγραφή της θέσης εγκατάστασης του πιλοτικού και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Το σενάριο του Κροατικού Πιλοτικού του eCall βασίζεται στα τοπικό PSAP που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του Ζάγκρεμπ. Το Πιλοτικό βασίζεται στο υπάρχον σύστημα Ε112 και στα ήδη εγκατεστημένα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι απαραίτητες αλλαγές στο λογισμικό των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και στο PSAP θα εφαρμοστούν  ώστε να υποστηριχθεί η λειτουργία του inband modem του eCall.  Θα εγκαθίσταται μια τηλεπικοινωνιακή γραμμή για την υποστήριξη της φωνητικής επικοινωνίας και τη ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ του PSAP και των σχετικών υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, αστυνομία, οδική βοήθεια,  εταιρείες αυτοκινητοδρόμων, πληροφοριακά συστήματα κυκλοφορίας). Ο ήδη εγκατεστημένος εξοπλισμός ΤΠΕ θα χρησιμοποιηθεί. Δύο τύποι μονάδων οχήματος (IVU- In Vehicle Units) θα χρησιμοποιηθούν ώστε να ελεγχθεί η εγκυρότητα της υπηρεσίας. Αναμένεται η χρήση GPS και Glonass IVU.  Για το κροατικό πιλοτικό του eCall αναμένεται να χρησιμοποιηθούν περίπου 200 οχήματα. Αρκετά από αυτά θα είναι εγγεγραμμένα σε άλλες χώρες με σκοπό τον έλεγχο της διαλειτουργικότητας και της διασυνοριακής λειτουργίας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

-Προσδιορισμός των βελτιώσεων και απαραίτητων τροποποιήσεων στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
- Θέσπιση των διαδικασιών ανάπτυξης και επικύρωσης του δικτύου, καθώς επίσης και των τροποποιήσεων του PSAP.
- Θέσπιση του νομικού, επιχειρηματικού, και τεχνολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη του eCall.
- Καθορισμός των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης του εξοπλισμού και των τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (SOP).
- Καθορισμός των βέλτιστων πρακτικών για το σχεδιασμό μονάδων εξοπλισμού, τη λειτουργία και ανάπτυξη, καθώς επίσης την ανάπτυξη και λειτουργία των SOP.
- Αύξηση της αντίληψης του κοινού για το eCall και της σημασίας του για την οδική ασφάλεια.
- Δημιουργία πρωτοποριακών λύσεων για την βελτίωση της απόδοσης του eCall.

 .

Ομάδα πυρήνας του Κροατικού πιλοτικού έργου.

Επικεφαλής στο κράτος μέλος: Διεύθυνση Εθνικής Προστασίας και Διάσωσης
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Pavao Britvic -
Πάροχος τηλεπικοινωνιακών λύσεων: Ericsson Nikola Tesla

Αυτοκινητιστική Λέσχη: Croatian Automobile Club

 .