Δημοκρατία της Τσεχίας

 .

Περιγραφή της θέσης εγκατάστασης του πιλοτικού και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Το πιλοτικό έργο  αποτελείται από μια αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική PSAP, με έναν αριθμό περιφερειακών PSAP που είναι ενεργοποιημένοι.  Για τις αρχικές δοκιμές, θα χρησιμοποιηθεί μια ειδική πλατφόρμα δοκιμών.  Προβλέπεται ότι η επόμενη πραγματική εφαρμογή του eCall στη Δημοκρατία της Τσεχίας θα πραγματοποιηθεί σε 1 ή 2 του συνόλου των υφιστάμενων δημόσιων PSAP, η οποία θα παρέχει, σε συνδυασμό με την υποδοχή των κλήσεων προς το 112, και την υποδοχή του eCall.

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την επιτυχή ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Πιλοτικού eCall είναι τα εξής:

- η έγκαιρη παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τόπο του ατυχήματος προς την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.
- η εξάλειψη των εμποδίων επικοινωνίας λόγω γλωσσικής διαφοράς μεταξύ του καλούντος και της ομάδας διάσωσης  
- η έγκαιρη αντίδραση στην διάσωση ανθρώπινων ζωών και η μείωση των επιπτώσεων από σοβαρούς τραυματισμούς που προκαλούνται από την καθυστέρηση ανάληψης δράσης έκτακτης ανάγκης.
- η καλύτερη προετοιμασία της ομάδας επέμβασης από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης λόγω της λήψης πληροφοριών από τη μονάδα που βρίσκεται στο όχημα.

Χάρη στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν κι άλλοι εθνικοί φορείς, εκτός από την ομάδα διάσωσης, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για την εισαγωγή της υπηρεσίας eCall στην Τσεχική Δημοκρατία.

 .

Ομάδα πυρήνας του πιλοτικού έργου στη Δημοκρατία της Τσεχίας

Επικεφαλής στο κράτος μέλος: Υπουργείο Μεταφορών
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Mr Martin Pichl -

Δημόσια Αρχή:Υπουργείο Εσωτερικών (Πυροσβεστική και Υπηρεσία Διάσωσης)

Εμπλεκόμενος: Διεύθυνση Οδικών Αξόνων και Αυτοκινητοδρόμων

 .