Γερμανία

 .

Περιγραφή της θέσης εγκατάστασης του πιλοτικού και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Λόγω της ομοσπονδιακής δομής της Γερμανίας και των τοπικών διαφορών των λειτουργών των PSAP και των υποδομών, το γερμανικό πιλοτικό βρίσκεται στην περιοχή Niedersachsen. Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει όλη την αλυσίδα των εμπλεκομένων με το eCall περιλαμβανομένων οχημάτων εφοδιασμένων με eCall και των κατασκευαστών τους, τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και αρκετά PSAP.

To γερμανικό πιλοτικό του eCall είναι λειτουργικό από τον Απρίλιο του 2010. Έχει γίνει έλεγχός του με αρχικές υλοποίησης του συστήματος εντός του οχήματος (IVS). Ωστόσο η πλήρης λειτουργικότητα πρέπει να επιτευχθεί και ελεγχθεί σε αντίξοες συνθήκες όπως κακή ποιότητα δικτύου, αποτυχημένη ή ελλιπής μετάδοση δεδομένων, λάθη χειρισμού από το προσωπικό. Κατά τις πιλοτικές δοκιμές του HeERO θα πραγματοποιηθούν τέτοιοι έλεγχοι. Δεδομένης της ομοσπονδιακής δομής με τις 16 επαρχίες και της τοπικής διαχείρισης των PSAP, η Γερμανία έχει ειδικό καθεστώς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - πουθενά αλλού τόσα κέντρα δεν διευθύνονται από διαφορετικούς οργανισμούς όπως οργανισμοί διάσωσης, πυροσβεστική υπηρεσία, δήμους. Λόγω της ομοσπονδιακής δομής οι διαδικασίες που ακολουθούν τα PSAP δεν είναι τυποποιημένες και διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Για την εισαγωγή του πανευρωπαϊκού eCall οι διαδικασίες αυτές πρέπει να κανονικοποιηθούν τουλάχιστον ως προς την επεξεργασία λήψης των eCall. Το έργο HeERO παρέχει την δυνατότητα για την διαδικασία κανονικοποίησης. Η συζήτηση μιας λογικής δομής PSAP είναι σε προχωρημένο στάδιο στη Γερμανία και η δημιουργία εξειδικευμένων PSAP στις επαρχίες θεωρείται μια σοφή επένδυση. Ο σκοπός αυτών των PSAP θα είναι η επεξεργασία των eCall θα παρέχουν τις κλήσεις εκτάκτου ανάγκης στα υπάρχοντα PSAP. Τα υπάρχοντα PSAP θα εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους. Το πιλοτικό θα βοηθήσει στην εύρεση του αριθμού των γερμανικών PSAP που θα υπολογίζουν eCalls καθώς και του αριθμού των eCall PSAP και των πιθανών θέσεων στους.

 .

Ομάδα πυρήνας του Γερμανικού πιλοτικού έργου.

Επικεφαλής στο κράτος μέλος: ITS Niedersachsen
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Harry Evers -

Πάροχος τεχνολογίας εφαμογών εντοπισμού θέσης: OECON

Πάροχος τεχνολογίας υψηλής απόδοσης μικτού σήματος και προϊόντων τυποποιημένων λύσεων: NXP

Πάροχος προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας: Continental

Πάροχος στόλου οχημάτων:  Flughafentransfer Hannover

Πάροχος ηλεκτρονικών αυτοκινητοβιομηχανίας και ηλεκτρονικών: SINN

Πάροχος τεχνολογίας εντοπισμού θέσης, πλοήγησης, επικοινωνιών: NAVCERT

Αυτοκινητιστική Λέσχη: ADAC

 .