Ελλάδα

 .

Περιγραφή της θέσης εγκατάστασης του πιλοτικού και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Στην Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα PSAP για την υπηρεσία 112 το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το Ελληνικό πιλοτικό έργο. Ο εξοπλισμός υλικού/λογισμικού που θα εγκατασταθεί, θα προσφέρει την απαιτούμενη λειτουργικότητα για το πιλοτικό έργο, όπως: ο τερματισμός κλήσης του μόντεμ, η εξαγωγή του ελάχιστου συνόλου δεδομένων (Minimum Set of Data), πεδία MSD (π.χ. GPS και δεδομένων VIN) οπτικοποίηση συμβάντος,  διαχείριση φωνητικής κλήσης. Οι τελικές προδιαγραφές θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια των δημόσιων συμβάσεων για την αναβάθμιση του PSAP.

To 112 PSAP θα αναβαθμιστεί για να υποστηρίξει τη λειτουργία του eCall.  Το πιλοτικό στοχεύει στην δοκιμή του αναβαθμισμένου 112 PSAP και την ενσωμάτωση του eCall στο 112. Οι δοκιμές που θα γίνουν στο eCall θα είναι από άκρη σε άκρη και θα περιλαμβάνουν το PSAP και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

 .

Ομάδα πυρήνας του Ελληνικού πιλοτικού έργου.

Επικεφαλής στο κράτος μέλος: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ.Γεώργιος Πατσιαβός -

Εκτέλεση 112 και Ομάδες Διάσωσης:  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ)

 .