Ιταλία

 .

Περιγραφή της θέσης εγκατάστασης του πιλοτικού και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Το Ιταλικό έργο πιλότος θα φιλοξενηθεί στο 1ο επίπεδο PSAP του Βαρέζε, ένα περιφερειακό PSAP.

Οι MNO αναμένουν το πιλοτικό έργο να εκτελέσει μια σειρά δοκιμών για τον προσδιορισμό των τεχνικών και λειτουργικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη σωστή δρομολόγηση του eCall στο PSAP, καθώς επίσης και για την εγκατάσταση και τις δοκιμές του απαραίτητου λογισμικού που διατίθενται από τους κατασκευαστές εξοπλισμού του δικτύου. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση σε σχέση με το χρονικό πλαίσιο που απαιτείται για την πλήρη ανάπτυξη του eCall  σε εθνικό επίπεδο, με βάση τον υποθετικό αριθμό και τη θέση του πρώτου επιπέδου PSAP που θα προταθεί από τις θεσμικές οντότητες που είναι υπεύθυνες για τον καθορισμό και τη διαδικασία διαχείρισης των κλήσεων eCall.

Από το πιλοτικό έργο, η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένει αποτελέσματα που θα επιτρέψουν την τελική αξιολόγηση των λειτουργιών eCall που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικά μέρη του συστήματος εντός του οχήματος, καθορίζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά την ενσωμάτωση της μονάδας eCall μέσα στο όχημα και την διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (ΗΜΙ).

Τέλος, οι φορείς διαχείρισης Οδικής Κυκλοφορίας και οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών, αναμένεται να αναδείξουν σε ποιο βαθμό η ανάπτυξη της διαλειτουργικής πανευρωπαϊκής υπηρεσίας eCall θα επιτρέψει τη διάδοση πρόσθετων υπηρεσιών όπως η προηγμένη οδική βοήθεια, πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας, κλπ.  Η διαχείριση του eCall θα επιτρέψει επίσης την παραγωγή χρήσιμων και έγκαιρων πληροφοριών για τη κίνηση στους δρόμους σε σχέση με ένα τροχαίο ατύχημα που εξελίχθηκε στη περιοχή των πιλοτικών δοκιμών.  Τέλος, εξετάζεται το ενδεχόμενο της συμβολής ενός ιδιωτικού τηλεφωνικού κέντρου στην επέκταση του δικτύου PSAP σε εθνικό επίπεδο.

Γενικότερα, αναμένεται ότι το πιλοτικό έργο θα αναδείξει το καλύτερο οργανωτικό μοντέλο που θα πρέπει να υιοθετηθεί ώστε να συνεχιστεί η εγκατάσταση του eCall σε εθνικό επίπεδο, τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, οι απαραίτητες αναβαθμίσεις των PSAP και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, το απαραίτητο κόστος ανάπτυξης του eCall στην Ιταλία και οι κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίησή του.

 .

Ομάδα πυρήνας του Ιταλικού πιλοτικού έργου

Επικεφαλής στο κράτος μέλος: Προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών - Τμήμα Καινοτομίας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Mr Marco Marrazza -

Προμηθευτής τεχνολογικών λύσεων για την αυτοκινητοβιομηχανία: Magneti Marelli

Αρχικός Κατασκευαστής Εξοπλισμού OEMs: CRF

Πάροχος δικτύου κινητής τηλεφωνίας: Telecom Italia

Επιχειρησιακή λειτουργία PSAP: AREU

Αυτοκινητιστική Λέσχη: Automobile Club d'Italia

 .