Ολλανδία

 .

Περιγραφή της θέσης εγκατάστασης του πιλοτικού και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η εφαρμογή του eCall στην Ολλανδία θα βασιστεί σε ένα κεντρικό 112 PSAP. Το έργο πιλότος θα περιλαμβάνει τα αυτοκίνητα που θα παράγουν την κλήση eCall στη περιοχή που θα γίνονται οι δοκιμές. Χρησιμοποιώντας το κινητό και σταθερό δίκτυο τηλεπικοινωνιών, οι κλήσεις θα δρομολογούνται στο εθνικό κέντρο 112.  Αυτό θα λαμβάνει και θα χειρίζεται τις κλήσεις eCall και θα στέλνει τη πληροφορία στις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης στη περιοχή όπου θα γίνονται οι δοκιμές. Οι πληροφορίες θα στέλνονται και στο Κέντρο Διαχείρισης Οδικής Κυκλοφορίας (TMC).

Ο υπάρχον εξοπλισμός στο κέντρο 112 έχει αναβαθμιστεί ώστε να μπορεί να λαμβάνει και να διαχειρίζεται τις κλήσεις eCall. Η κλήση θα διαβιβάζεται στις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και TMC, εφαρμόζοντας πρότυπες λύσεις της βιομηχανίας. Θα υπάρχουν περίπου 25 με 100 αυτοκίνητα εξοπλισμένα με το σύστημα eCall.  Ένα μέγιστο με 25 αυτοκίνητα θα είναι 112 και RWS, αλλά το ακριβές νούμερο θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Οι δοκιμές που πρόκειται να γίνουν στην Ολλανδία, αφορούν το σύστημα ενεργοποίησης eCall + τη διαχείριση της κλήσης eCall και αποστολής δεδομένων + ενεργοποίηση των ομάδων διάσωσης μέχρι τον τόπο του ατυχήματος. Ως μέρος των δοκιμών που θα γίνουν, τα αυτοκίνητα θα ταξιδέψουν σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ένας αριθμός των 20 με 40 αυτοκινήτων θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Επιπροσθέτως, άλλοι συμμετέχοντες του HeERO θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πεδίο δοκιμών που θα διεξαχθούν σε Ολλανδικές περιοχές.

Μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου, η Ολλανδία προσδοκεί να έχει τις λειτουργικές προδιαγραφές και πρότυπα που θα επιτρέπουν στην υποδομή του 112 να λαμβάνει και να χειρίζεται τις κλήσεις eCall στο επίπεδο του PSAP και να τις αποστέλλει στις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και TMC. Η Ολλανδία σχεδιάζει να αναπτύξει τη διαδικασία λειτουργίας που είναι απαραίτητη να διαχειριστεί τη πληροφορία εντός της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης και της διαχείρισης περιστατικών μέσα στο TMC. Ως τελικό αποτέλεσμα, θα διαμορφωθούν οι eCall προδιαγραφές, τα πρότυπα και οι διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται στην υποδομή του επιχειρησιακού 112 μαζί με τη διασύνδεση με την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης και του TMC.

 .

Ομάδα πυρήνας του Ολλανδικού πιλοτικού έργου.

Επικεφαλής στο κράτος μέλος:Rijkswaterstaat (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων).
Υπεύθυνος επικοινωνίας :  Mr Jan Van Hattem -

Δημόσια Αρχή: KLPD (Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία)

 .