Vastuukysymykset

Vastuu tiedoissa esiintyvistä mahdollisista virheistä on projektiryhmällä. Teksti kuvastaa pelkästään kirjoittajiensa mielipiteitä. Euroopan komissio ei ole vastuussa sivuilla esiintyvän tiedon käytöstä.

Huomaa, että verkkosivujen englanninkielistä versiota on pidettävä varsinaisena virallisena versiona jonka sisällöllä on projektiryhmän hyväksyntä. Muunkieliset sivut ovat esillä vain tiedonlevitystarkoituksessa.