eCall

eCall-liikennekuolemien estäminen hyödyntäen ajoneuvojen viestintäteknologiaa

Lähiaikoina ajoneuvossasi on elektroninen turvallisuusjärjestelmä, joka automaattisesti  soittaa hätäkeskukseen vakavan onnettomuuden tapahtuessa. Vaikka olisit tajuton järjestelmä informoi pelastuspalvelua onnettomuuden tapahtumapaikasta ja apu saapuu muutaman minuutin kuluessa. Järjestelmää kutsutaan nimellä  eCall ja se alkaa toimia koko Euroopan Unionin alueella. Se ulottuu jatkossa myös Islantiin, Norjaan ja Sveitsiin.

Heti kun eCall laite autossasi tunnistaa vakavan tilanteen  se tekee automaattisesti hätäpuhelun hätäkeskukseen ja lähettää tarkan tapahtumapaikkatiedon ja muita tietoja hätäkeskukseen. Hätäpuhelu voidaan myös tehdä manuaalisesti laitteen painonapista. Se on tarpeellista esim. jos kuljettaja havaitsee vakavan onnettomuuden. Joka tapauksessa puheyhteys hätäkeskukseen muodostetaan aina vaikka muuta tietoa toimitetaan automaattisesti. Puheyhteyden avulla onnettomuustietoja voidaan aina välittää hätäkeskukseen.

 .

Vakavat onnettomuudet - kuinka eCall voi auttaa

Liikennekuolemien vähentäminen on kiirellinen tehtävä. Vuonna 2009 noin 35 0000 ihmistä kuoli ja 1,5 miljonaa loukkaantui yhteensä 1,15 miljoonassa onnettomuudessa EU:n alueen tieverkolla.

Välittömän onnettomuusilmoituksen saaminen ja tapahtumapaikan tarkka tunteminen vähentää avunsaantiin kuluvaa aikaa 50% maaseudulla ja 40% kaupunkialueilla. Tämän johdosta eCall säästäisi vuosittain noin 2500 likennekuolemaa EU:ssa ja lieventäisi tuhansien onnettomuuksien seurauksia. eCall nopeuttaa myös terveydenhuollon toimenpiteitä ja parantaa uhrien selviytymismahdollisuuksia. Avun saapuminen nopeasti onnettomusupaikalle mahdollistaa myös onnettomuuspaikan nopeamman selvittämisen ja siten estää myös mahdollisia muita onnettomuuksia ja vähentää liikenteen viivytyksiä, polttoaineen kulutusta ja CO2 päästöjä.

Tiekiikenneonnettomuuksista aiheutuu EU:ssa yli 160 miljardin taloudelliset kustannukset vuosittain. Mikäli kaikissa autoissa olisi eCall-järjestelmä käytössä saataisiin vuosittain yli 20 miljardin taloudelliset säästöt.