Kroatia

 .

Pilotin kuvaus ja odotetut tulokset

Kroatian eCall-pilotin toteutus perustuu alueelliseen hätäkeskukseen (PSAP), joka kattaa Suur-Zagrebin alueen. Kroatian eCall-pilotti perustuu olemassaolevaan 112-järjestelmään ja jo käytössäolevaan matkaviestintäverkkoon. Matkapuhelinverkkoon ja hätäkeskukseen tehdään tarvittavat ohjelmisotmuutokset eCall-yhteensopivuuden varmistamiseksi. Hätäkeskuksen ja liitännäispalvelujen (paloviranomainen, ensiapu, poliisi, tieviranomainen, moottoritieviranomainen,liikennekeskus) välille muodostetaan tietoyhteys, joka tukee äänen ja datan siirtoa. Jo asennettuja ICT-laitteistoja tullaa hyödyntämään. Lopuksi tullaan käyttämään vähintään kahta erilaista ajoneuvolaitteistoa (IVU) jotta voidaan varmistua eCall-palvelun kelpuutuksesta.Ajoneuvolaitteistoissa tultaneen käyttämään sekä GPS- että GLONASS-tekniikoita. Suunnitelmien mukaan Kroatian eCall-pilotissa tullaan käyttämään noin 200 autoa. Näistä useassa tullaan käyttämään ulkomaille rekisteröityjä ajoneuvolaitteistoja jotta voidaan testata ja varmistua  yhteentoimivuudesta ja rajat ylittävästä toiminnasta.

Odotetut tulokset:

- Tarvittavien matkapuhelinverkon ja hätäkeskuksen muutoksien ja parannusten arviointi.
- Verkko ja hätäkeskusmuutosten käyttöönotto- ja kelpuutustoimintojen luominen
- eCall-järjestelmän tehokkuuden parantamiseksi tehtävien innovatiivisten ratkaisujen luominen.
- Kroatian pilottiryhmä
- Sekä laitteistojen että noprmaalimenettelyjen testaamis- ja kelpoisuusmenettelyjen määrittäminen.
- Parhaiden toimintatapojen tunnistaminen laitteistosuunnittelussa, käyttöönotossa ja toiminnassa, normaalimenettelyjen kehittämisessä ja käyttöönotossa.
- Yleisen tietouden lisääminen eCall-järjestelmästä ja sen tärkeydestä liikenneturvallisuudelle.
- eCall-järjestelmän tehokkuuden parantamiseksi tehtävien innovatiivisten ratkaisujen luominen.

 .

Kroatian pilottiryhmä

Jäsenmaan johtaja: National Protection and Rescue Directorate (Behörde)
Kontaktipiste: Pavao Britvic,

Tietoliikennevälineiden tuottaja: Ericsson Nikola Tesla

Autoliitto: Croatian Automobile Club

 .