Tsekin tasavalta

 .

Pilotin kuvaus ja odotetut tulokset

Pilottihanke sijoitetaan hajautettuun hätäkeskusarkkitehtuuriin jossa on jo alueellisia hätäkeskuksia. Alustaviin testaustarkoituksiin käytetään erityistä testausalustaa. Suunnitelmissa on toteuttaa myöhempi varsinainen eCall-käyttöönotto Tsekin tasavallassa yhdessä tai kahdessa hätäkeskuksessa, jotka pystyvät 112-puheluiden lisäksi käsittelemään myös eCall-vastaanottoon.

Onnistuneesti toteutetun eCall pilotin hyödyt ovat:

- oikea-aikainen tiedon toimittaminen liikenneonnettomuuden sijainnista hätäviranomaisille
- kieliesteiden poistaminen hätäkutsun lähettäjän ja pelastusryhmän väliltä
- oikea-aikaisen hengenpelastuksen mahdollistaminen ja hätäpalvelujen viivästyksistä johtuvien vakavien vammojen vähentäminen
- hätäpalveluhenkilöstön paremman valmistautumisen aikaansaaminen ajoneuvon lähettämien tietojen perusteella.

Eurooppalaisen proketin seurauksena myös muut kansalliset sidosryhmät kuin pelastushenkilöstö voivat osallistua projektiin ja koko eCall-palveluketjuun samalla kuin ne voivat valmistautua eCall-palvelujen käyttöönottoon Tsekin tasavallassa.

 .

Tsekin tasavallan pilottiryhmä

Jäsenmaan johtaja: Ministry of Transport
Kontaktipiste: Martin Pichl,

Julkinen viranomainen: Ministry of Interior (Fire & Rescue Service)

Kolmas taho: Road and Motorway Directorate

 .