Suomi

 .

Pilotin kuvaus ja odotetut tulokset

Suomen pilotti validoi koko prosessin hätäviestin lähettämisestä viestin vastaanottamiseen mukaalukien MSD ja ääniviestit. Pilotointi selvittää määrittelyihi ja toteutuksiin liittyvät kehittämistarpeet sekä operaattorien ja muiden toimijoiden roolit ennen toteutusta. Pilotoinnin jälkeinen eCall toteutus suunnitellaan ja ajoitetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. PSAP-tietojärjestelmä uudistetaan vuosina 2011-2013 ja uudistuksessa hyödynnetään pilotin tuloksia.

 .

Suomen pilottiryhmä

Jäsenmaan johtaja: Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM)
Kontaktipiste: Anu Laurell,

Hätäkeskuslaitos:(HÄKE)

Sisäasianministeriö : : SM)

Liikenteeseen liittyvät palvelut: Mediamobile Nordic Oy

Liikennekonsultti : Ramboll

Tutkimusorganisaatio: VTT

 .