Saksa

 .

Pilotin kuvaus ja odotetut tulokset

Johtuen Saksan liittovaltiomuodosta ja alueellisista eroista hätäkeskusten ja infrastruktuurien välillä, Saksan eCall-pilotti tullaan tekemään Ala-Saksin alueella. Palveluun tulee sisältymään kaikkia eCall-ketjun osia mukaan lukien eCall-varustetut autot ja niiden valmistajat, teleoperaattorit ja useampi hätäkeskus.

Saksan eCall-pilotti on ollut käytössä huhtikuusta 2010 lähtien. Sitä on testattu alustavilla ajoneuvolaitteistoilla. Täysi toimivuus pitää kuitenkin pystyä uottamaan ja testien tulee kattaa myös huonot olosuhteet kutenhuono peittävyys, epäonnistuneet tai osittain epäonnistuneet kanavansisäiset lähetykset ja henkilokunnan käyttövirheet. HeERO-pilotti mahdollistaa nämä uudet testit. Koska Saksassa on 16 osavaltiota ja hätäkeskuksia hallinnoidaan alueellisesti, Saksa on erityisasemassa Euroopan Unionissa - missään muualla ei niin useaa hätäkeskusta hoida niin erilaiset tahot kuten pelastusjärjestö, palokunta tai jopa kunta. Tästä johtuen hätäkeskustoimintoja ei ole standardoitu ja ne eroavat alueellisesti. Jotta eCall olisi EU:n laajuinen tulisi nämä toiminnot vakiinnuttaa ainakin eCall-viestien käsittelyn tulopuolen osalta. HeERO antaa mahdollisuuden työstää tätä toimintaa. Keskustelu hätäkeskusten mielekkäästä rakenteesta on Saksassa hyvin pitkällä ja erikoistuneiden hätäkeskusten perustamista osavaltioihin pidetään viisaana investointina. Nämä hätäkeskukset olisi tarkoitettu vain eCall-viestien käsittelyyn ja niistä ohjattaisiin tarvittaessa hätäkutsut nykyisiin hätäkeskuksiin. Nykyiset hätäkeskukset jatkaisivat toimintaansa. Pilotin avulla saadaan selville moniko Saksan hätäkeskuksista pystyy itse käsittelemään eCall-viestejä ja mikä on eCall-hätäkeskusten tarvittava määrä ja mahdolliset sijainnit.

 .

Saksan pilottiryhmä

Jäsenmaan johtaja: ITS Niedersachsen
Kontaktipiste: Mr Harry Evers -

Teknologiatoimittaja - paikannussovellukset: OECON

Teknologiatoimittaja - tehokkaat sekasignaali- ja vakiotuoteratkaisut: NXP

Autotuotteiden tuottaja: Continental

Autojen hallinta: Flughafentransfer Hannover

Auto- ja kuluttajaelektroniikan tuottaja: SINN

Teknologiatoimittaja  - paikannus, navigointi, viestintä: NAVCERT

Autoliitto: ADAC

 .