Ruotsi

 .

Pilotin kuvaus ja odotetut tulokset

Ruotsin pilotti tulee käsittämään kaikki yleisessä käytössä olevat yleisen E112-palvelun resurssit. Kaikki eCall-puhelut ohjataan valittuun 112 pilottikeskukseen ja kun minimidata on vastaanotettu ja ääniyhteys luotu, tapaus käsitellään olemassaolevien 112-puhelukäytäntöjen mukaisesti. Koko ketju testataan mukaanlukien eCall-viestin luonti, langattomat yhetydet, vastaanotto hätäkeskuksessa, eCall-käsittely hätäkeskuksessa ja korkeamman luokan sovellukset.

Odotettu päätulos on mahdollistaa integraatio kansallisten E112-palveluiden kanssa ja mahdollisuus avustaa ajoneuvoja mistä tahansa muusta jäsenmaasta.

eCall-pilotti keskittyy ajoneuvolaitteiden, verkkojan ja hätäkeskusten teknisten kysymysten tunnistamiseen, hätäkeskusinfrastruktuurin toimintomenetelmiin ja yhteistyöhön muiden viranomaisten ja osakkaiden kanssa. Pilotin odotetaan johtavan standardoidun henkilöautoasennetun eCall-laitteiston toimivuuden tayteen varmistamiseen. Täysi päästä-päähän testaus voi myös paljastaa lisästandarnoinnin tarvetta.

On odotettavissa, että nykyisiä toimintatapoja ja -menetelmiä voidaan käyttää hätäkeskuksissa ja että eCall tulee olemaan pieni lisä ja muunnos nykyisiin menetelmiin, tekniikoihin, organisaatioihin, prosesseihin ja resursseihin. Pilotti tulee vahvistamaan tämän ja osoittamaan virheellisyydet sekä suosittamaan tarvittavia korjauksia ja muutoksia.

Tarkoitus on, että pilotin valmistuttua sovitaan eCall-toiminnan alustavasta käyttöönotosta kaikkien sidosryhmien kanssa.

 .

Ruotsin pilottiryhmä

Jäsenmaan johtaja: Security Arena, Lindholmen Science Park AB (asiantuntijaorganisaatio)
Kontaktipiste: Mrs Gunilla Rydberg -

Ajoneuvoelektroniikan tuottaja: Actia Nordic AB

Julkinen viranomainen: Swedish Transport Administration

Telekommunikaatiotuotteet: Ericsson

OEMs: Volvo Cars

 .