Odricanje od odgovornosti

Za eventualno netočne podatke odgovorni su projektni timovi. Tekst isključivo odražava gledište autora. Europska komisija nije odgovorna za bilo kakvo korištenje informacija iz teksta.

Verziju na engleskom jeziku na web stranici treba smatrati jedinstvenim  službenim sadržajem koji su dogovorili projektni timovi. Ostali su jezici
dostupni samo zbog lakšeg širenja informacija.