Hrvatska

 .

Opis mjesta provedbe pilot projekta i očekivani rezultati

Scenarij pilot projekta za ePoziv za Hrvatsku zasniva se na regionalnoj točci za preuzimanje poziva građana (PSAP) koja pokriva šire zagrebačko područje. Hrvatski pilot projekt za ePoziv zasniva se na postojećem sustavu E112 i već razmještenim mobilnim komunikacijskim mrežama. Potrebne softverske modifikacije kako mobilnih komunikacijskih mreža, tako i PSAP-ova provodit će se kao podrška unutarpojasnom modemu za uslugu ePoziva. Uspostavit će se komunikacijska veza u smislu glasovne veze i razmjene podataka između PSAP-a i srodnih službi (vatrogastvo, hitna pomoć, policija, pomoć na cestama, operatori autocesta, prometni informacijski sustav). Koristit će se već instalirana ICT oprema te najmanje dvije vrste jedinica u vozilu (IVU) da bi se omogućila validacija ePoziva. Očekuje se da će se koristiti jedinice na osnovi i GPS-a, i Glonass-a. U hrvatskom pilot projektu planira se korištenje dvjestotinjak vozila. Neka od njih koristit će jedinice registrirane u inozemstvu kako bi se omogućila interoperabilnost, prekogranično testiranje i validacija.

Očekivani rezultati:

-Procjena potrebnih modifikacije i unapređenja mobilne mreže i PSAP-ova
-Utvrđivanje postupaka razmještaja i validacije za modifikacije mreže
i PSAP-ova
-Utvrđivanje postupaka za testiranje i atestiranje opreme i SOP-ova
-Utvrđivanje najboljih primjera iz prakse u projektiranju, razmještaju i funkcioniranju opreme te izradi SOP-ova i razmještaju
-Senzibilizacija javnosti o ePozivu i njegovoj važnosti za sigurnost na cestama
-Razvoj inovacijskih rješenja za poboljšanje sustava za ePoziv

 .

Hrvatski tim za provedbu pilot projekta

Nositelj aktivnosti: Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Osoba za kontakt: g. Pavao Britvić -

Pružatelj telekomunikacijskih proizvoda: Ericsson Nikola Tesla

Automobilski klub: Hrvatski automobilski klub

 .