Finska

 .

Opis mjesta provedbe pilot projekta i očekivani rezultati

Finska ima centraliziranu organizaciju (ovdje pod nazivom PSAP2) za hitne pozive. U razvojnoj (pilot) fazi ePoziva PSAP1 (pouzdana stranka) kombinirat će podatke ePoziva koji se šalju PSAP2. Sučelje pod nazivom eCall testbed simulira stvarno prijamno okruženje PSAP2 koji kodira, dekodira i obavlja validaciju MSD ePoziva i glasovnih poziva. U budućem normalnom procesu (u punoj razvojnoj fazi) centralni PSAP će primati ePozive izravno iz vozila, a normalnim PSAP procesom će se raspodijeliti potrebne akcije spašavanja za lokalne snage spašavanja.

Finskim će se pilot projektom obaviti validacija slanja i primanja MSD ePoziva i glasa okruženju PSAP-a. U pilot fazi pokazat će se postojeća specifikacija procesa te razvojne potrebe i dužnosti dionika koje treba riješiti prije stvarnog razmještaja. Realizacija nakon pilot faze planirat će se i provoditi u dogovoru s dionicima, uključujući i vremenski raspored. Bitne definicije za novi sustav PSAP SW (koji će biti u izgradnji od 2011.-2013.) dat će se pomoću iskustava iz pilot projekta.

 .

Finski tim za provedbu pilot projekta

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo prometa i komunikacija
Osoba za kontakt: Anu Laurell,

Hitna služba: Uprava centra za reakciju u hitnim situacijama

Državno tijeloDržavno tijelo: Ministarstvo unutarnjih poslova - Odjel službe spašavanja

Pružatelj usluga vezanih uz promet: Mediamobile Nordic Oy

Konzultantni stručnjak za infrastrukturu i promet i IT & Telecom: Ramboll

Stručna organizacija:: VTT

 .