Njemačka

 .

Opis mjesta provedbe pilot projekta i očekivani rezultati

S obzirom na strukturu njemačke savezne vlade i regionalne razlike operatora
i infrastrukture PSAP-a, njemački je pilot projekt smješten u saveznoj pokrajini Niedersachsen. Uslugom će se obuhvatiti svi dijelovi lanca ePoziva uključujući vozila opremljena ePozivom i njihove proizvođače, pružatelje mobilnih mreža i nekoliko PSAP-ova.

Njemački pilot projekt za ePoziv u funkciji je od travnja 2010. Testiran je na početnim provedbama IVS-a. Međutim, mora se osigurati puna funkcionalnost, a testirati se moraju i loše okolnosti kao što su loša pokrivenost, propuštene ili djelomično propuštene unutarpojasne prijenose i operativne pogreške osoblja. HeERO pilot projektom omogućit će se takvo testiranje. S obzirom na saveznu strukturu od 16 pokrajina i pokrajinsko upravljanje PSAP-ovima, Njemačka ima posebni status u Europskoj uniji - nigdje drugdje toliko centara ne vodi toliko organizacija kao što su spasilačke organizacije ili vatrogastvo, ili pak općine. Zbog ovakve savezne strukture, procesi PSAP-a nisu normirani i razlikuju se od pokrajine do pokrajine. Da bi se ePoziv uveo na europskoj razini ovi se procesi trebaju normirati barem na input strani obrade ePoziva. HeERO-om će se stvoriti prilika za rad na normizaciji. Već se duže vrijeme vode rasprave o suvisloj strukturi PSAP-ova, a uspostava specijaliziranih PSAP-ova u pokrajinama smatra se mudrim ulaganjem. Namjera je da se ovi PSAP-ovi koriste samo za obradu ePoziva te za pružanje hitnih poziva postojećim PSAP-ovima, ako je to potrebno. Noviji PSAP-ovi i dalje će postojati. Pilot projektom će se dobiti podatak koliko će njemačkih PSAP-ova moći sami obraditi ePozive, kao i potreban broj PSAP-ova za ePoziv te njihove moguće lokacije.

 .

Njemački tim za provedbu pilot projekta

Nositelj aktivnosti: ITS Niedersachsen
Osoba za kontakt: Mr Harry Evers -

Tehnološki pružatelj - aplikacije za pozicioniranje: OECON

Tehnološki pružatelj - rješenja za standardne proizvode i proizvode miješanog
signala visoke izvedbe
: NXP

Dobavljač vozila : Continental

Operator voznog parka:  Flughafentransfer Hannover

Pružatelj automobilske i potrošačke elektronike: SINN

Tehnološki pružatelj - pozicioniranje, navigacija, komunikacija: NAVCERT

Automobilski klub: ADAC

 .