Italija

 .

Opis mjesta provedbe pilot projekta i očekivani rezultati

Talijanski pilot bit će proveden na prvoj razini PSAP-a Varese, regionalnom PSAP-u.

MNO predviđa da će se testiranjem identificirati tehničke i operativne karakteristike vezane uz pravilno usmjeravanje ePoziva određenom PSAP-u,
instaliranje i testiranje potrebnih softverskih pečeva koji se mogu dobiti od proizvođača mrežne opreme. Osvrnut će se i na dodatnu evaluaciju s obzirom na vremenski okvir potreban za potpuni razmještaj ePoziva na državnoj razini na osnovi pretpostavljenih brojki i lokacija PSAP-ova prve razine prema preporukama institucionalnih subjekata koji su nadležni za definiranje i upravljanje procesom ePoziva.

Automobilska industrija od pilot projekta očekuje korisne rezultate pomoću kojih će se moći napraviti konačna evaluacija funkcionalnosti ePoziva razvijenog u različitim sustavima u vozilima uz definiranje smjernica za integraciju ePoziva u vozilima te smjernica o HMI-u i operativnim aspektima.

Konačno, operatori za upravljanje prometom i privatni pružatelji usluga očekuju da će se pokazati u kojoj će mjeri razvoj paneuropske usluge ePoziva
omogućiti širenje dodatnih usluga kao što je napredna pomoć na cestama, informacije o stanju na cestama itd. ePoziv dat će korisne i pravodobne informacije o prometnim nesrećama u testiranom području. Konačno, predviđa se i da će se pokazati kako privatni pozivni centri mogu doprinijeti širenju mreže PSAP-ova na državnoj razini.

Općenito se predviđa da će se projektom obaviti evaluacija najboljeg organizacijskog modela koji se treba primjenjivati kod razmještaja ePoziva na
državnoj razini, prepreka koje treba svladati, potrebne nadogradnje PSAP-ova i telekomunikacijskih mreža, troškova koje treba izdvojiti za razmještaj ePoziva u Italiji, ako i smjernice za sve navedeno.

 .

Talijanski tim za provedbu pilot projekta

Nositelj aktivnosti: Predsjedništvo vijeća ministara - Odjel za inovacije
Osoba za kontakt: Marco Marrazza,

Dobavljač automobilske tehnologije: Magneti Marelli

OEMs-ovi: CRF

Operator mobilne mreže: Telecom Italia

Operacije PSAP: AREU

Automobilski klub: Automobile Club d'Italia

 .