Međunarodna suradnja

 .

Pilot projekt HeERO u više zemalja istovremeno

Različite lokalne organizacije koje djeluju u državama gdje se provodi pilot projekt koristit će se u okviru ove vrste pilot projekta.

Za pilot projekt u više zemalja nije potrebna nikakva specifična instalacija ni dodatna hardverska ili softverska oprema budući da je cilj ovog projekta utvrditi može li strano vozilo uputiti ePoziv (glas + podaci) lokalnom PSAP-ovima za hitni ePoziv. Projektom će se procijeniti može li ePoziv koji je uputio strani IVS  bez problema pratiti lokalno provedeno usmjeravanje 112 ePoziva. U projektu koji obuhvaćaju više zemalja koristit će se dogovorene europske norme  koje su provedene i testirane u lokalnim pilot projektima te će se procijeniti vrijednost tih normi vezano uz interoperabilnost ove usluge u Europi.

Predviđa se testiranje i procjena interoperabilnosti usluge diljem Europe uz primjenu dogovorene europske norme.

 .

ERA GLONASS projekt

Rusija trenutačno ispituje provedbu ePoziva kroz projekt ERA GLONASS, savezni program visokog prioriteta uz potporu predsjednika Vlade Vladimira Putina kao ključni projekt za jačanje sigurnosti na cestama i modernizaciju ruskog gospodarstva. Uzimajući u obzir činjenicu da ruski sustav ERA GLONASS i paneuropski sustav 112 ePoziv nisu jednaki, važno je osigurati njihovu kompatibilnost. Tok prometa od Europe do Rusije i obratno sve će više rasti pa će ljudi trebati primati iste hitne usluge i kad putuju izvan EU. Zato se moraju koristiti zajedničke norme, čime se pruža uslužna pokrivenost za europska vozila u Rusiji i ruska u EU. S tim u vezi izuzetno je važno sinkronizirati nastojanja  EU i Rusije od samog početka. Zbog toga HeERO-om i ERA GLONASS-om testirat će se interoperabilnost dvaju sustava kroz barem jedan pilot projekt koji uključuje barem sljedeće partnere HeERO-a: Hrvatsku, Rumunjsku i Finsku.

 .
 .
 .