Nizozemska

 .

Opis mjesta provedbe pilot projekta i očekivani rezultati

Provedba ePoziva u Nizozemskoj zasnivat će se na centralnom PSAP 112. Pilot projektom obuhvatit će se vozila koja upućuju ePoziv u  testiranoj
provinciji. Korištenjem mobilne i fiksne telekomunikacijske mreže, pozivi će se usmjeravati na državni 112 centar. Ovaj će primati i rješavati ePozive te slati informacije hitnim službama u testiranoj provinciji.  Informacije će se slati i u centar za upravljanje prometom (TMC).

Postojeća oprema u centru 112 pripremljena je za primanje i rješavanje ePoziva. Poziv će se prenositi hitnim službama i TMC-u primjenjujući
normirana industrijska rješenja. Bit će od 25 do 100 vozila opremljenih uređajem za ePoziv. Najviše 25 vozila bit će 112 i RWS, a ukupan broj vozila ovisit će o sudjelovanju privatnih  tvrtki. S obzirom na vrstu testa, Nizozemska će testirati aktivaciju ePoziva + kako operater rješava ePoziv i podatke + slanje spasilaca do njihovog dolaska na mjesto nesreće. Kao dio testa, vozila će se voziti u najmanje dvije države sudionice. Broj vozila koji će ići u inozemstvo bit će između 20 i 40. Osim toga, ostali sudionici u HeERO projektu moći će se pridružiti nizozemskom testiranju u testnom području Nizozemske.

Po završetku pilot projekta, Nizozemska predviđa da će imati funkcionalne specifikacije i norme pomoću kojih će infrastruktura za broj 112 moći primati i rješavati ePozive na razini PSAP-a te ih slati u hitne službe i TMC-u. Nizozemska predviđa da izradu operativnih postupaka potrebnih za rješavanje informacija i kod pružanja pomoći, i kod upravljanja nesrećom u TMC-u. U konačnici bi specifikacije, norme i postupci vezani uz ePoziv trebali biti integrirani u operativnu infrastrukturu broja 112 zajedno s vezama s hitnim službama i TMC-om.

 .

Nizozemski tim za provedbu pilot projekta

Nositelj aktivnosti: Rijkswaterstaat (Opća uprava za javne radove i vodno
gospodarstvo)
Osoba za kontakt: Jan van Hattem,

Državno tijelo: KLPD (Nacionalna policijska agencija)

 .