Švedska

 .

Opis mjesta provedbe pilot projekta i očekivani rezultati

U švedskom pilot projektu koristit će se svi resursi koji se koriste u javnoj usluzi E112.  Svi će se ePozivi usmjeravati u odabrane pilot centre 112 i nakon primitka MSD-a ePoziva i uspostave glasovne veze, slučaj se rješava prema postojećim postupcima za poziv 112. Testirat će se cijeli lanac, od upućivanja ePoziva, bežičnog prijenosa, zaprimanja u PSAP-u do rješavanja ePoziva u centru za hitne situacije i aplikacija na višim razinama.

Glavni predviđeni ishod je omogućivanje integracije s državnim uslugama E112 te mogućnost pružanja pomoći vozilima iz bilo koje države članice.

Naglasak pilot projekta za ePoziv je identifikacija tehničkih pitanja u IVS-u,
mrežama i PSAP-u, radnim procesima unutar infrastrukture PSAP-a i suradnje s drugim državnim tijelima i dionicima. Pilot projektom predviđa se završetak verifikacije normirane funkcionalnosti ePoziva za osobna vozila. Može se ustanoviti i potreba za dodatnom normizacijom zbog potpunog testiranja s kraja na kraj.

Predviđa se da se postojeći postupci i metode mogu koristiti za PSAP-ove i
centre za hitne situacije, a ePoziv će biti manje proširenje i izmjena postojećih metoda, tehnologije, organizacija, procesa i resursa. Pilot projektom obavit će se evaluacija ovih predviđanja te utvrditi je li istinita te preporučiti prilagodbe i izmjene gdje je to moguće i potrebno.

Namjera je izraditi preliminarni raspored za operativni razmještaj ePoziva po završetku pilot projekta u dogovoru sa svim dionicima.

 .

Švedski tim za provedbu pilot projekta

Nositelj aktivnosti : Security Arena, Lindholmen Science Park AB (Expertenorganisation)
Osoba za kontakt: Mrs Gunilla Rydberg -

Pružatelj elektronike za vozila : Actia Nordic AB

Državno tijelo : Švedska uprava za promet

Pružatelj telekomunikacijskih proizvoda : Ericsson

OEM-ovi: vozila Volvo

 .