Disclaimer

Mogelijke fouten in de informatie vallen onder verantwoordelijkheid van het projectteam. De tekst geeft de zienswijze van de opstellers weer. De Europese Commissie is niet aansprakelijk for gebruik van de informatie.

N.B. De Engelse versie van de website is de enige door het projectteam officieel geaccepteerde versie. Anderstalige versies zijn slechts beschikbaar voor verdere informatieoverdracht.