Over HeERO

 .

Wat is HeERO?

Het HeERO consortium is verantwoordelijk voor de invoering van het op het algemene Europese alarmnummer 112 gebaseerde eCall-systeem in alle voertuigen in Europa. Gedurende een periode van drie jaar (van januari 2011 tot december 2013) zullen de negen landen die deel uitmaken van het consortium van start gaan met het interactieve en geharmoniseerde eCall.

Kroatië, Tsjechië, Finland, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Roemenië en Zweden streven naar hetzelfde doel, nl. de lokale 112 en eCall-infrastructuur op dusdanige wijze aanpassen dat eCall beschikbaar wordt voor alle Europeanen, en hun ervaringen delen met de andere lidstaten van de EU en geassocieerde staten.

eCall zal bijdragen aan het doel van de EU om het aantal verkeersslachtoffers met 50% te verminderen.

Het project wordt medegefinancierd door de Europese Commissie middels het ICT PSP programma.

 .
 .
 .
 .
 .