Kroatië

 .

Beschrijving van de pilot-site en verwachte resultaten

Het scenario van de Kroatische eCall pilot is gebaseerd op een regionale alarmdienst (Public Safety Answering Point - PSAP) die opereert in Zagreb en omgeving. De pilot zelf is gebaseerd op het bestaande E112 systeem en de reeds bestaande mobiele communicatienetwerken. De benodigde aanpassingen van de software die gebruikt wordt voor zowel de mobiele communicatienetwerken als het PSAP worden verricht zodat deze de eCall-service in-band modem ondersteunen. Links worden gemaakt zodat uitwisseling van mondelinge meldingen en data plaats kan vinden tussen het PSAP en verwante diensten (brandweer, ambulancediensten, politie, wegenwacht, autowegbeheerders, verkeersinformatiedienst). Er zal gebruik gemaakt worden van de reeds bestaande ICT apparatuur. Tenslotte zullen er twee types In-Vehicle Units (IVU) worden ingezet voor het testen van eCall. Tevens wordt het gebruik van GPS en Glonass IVUs verwacht. Voor de Kroatische pilot zullen ongeveer 200 auto's gebruikt worden, waaronder een aantal met buitenlands kenteken opdat getest kan worden in hoeverre eCall in andere landen en over grenzen heen werkt.

Verwachte resultaten:

- Testen van de vereiste aanpassingen van het vereiste mobiele netwerk en het PSAP.
- Vaststellen van procedures voor het inzetten en testen van de aanpassingen van het netwerk en de PSAP.
- Vaststellen van het juridische, zakelijke en technologische kader voor het gebruik van eCall.
- Definiëren van de procedures voor het testen en waarmerken van de aparatuur en de SOPs.
- Onderkennen van best practices voor wat betreft ontwerp, gebruik en werkzaamheid van de apparatuur, ontwikkeling en gebruik van SOPs.
-Introduceren van eCall bij het grote publiek (bewustwording en belang voor algehele verkeersveiligheid).
- Bedenken van innovatieve oplossingen voor een optimale werking van eCall.

 .

Kroatië pilot kernteam

Aansturing in de lidstaat: National Protection and Rescue Directorate (Behörde)
Aanspreekpun: Pavao Britvic,

Telecommunicatieapparatuur geleverd door: Ericsson Nikola Tesla

Autoclub: Croatian Automobile Club

 .