Tsjechië

 .

Beschrijving van de pilot-site en verwachte resultaten

De pilot-site bestaat uit een gedecentraliseerde PSAP structuur waarin een aantal regionale PSAP's functioneert. Om e.e.a. te testen zal een platform worden gecreëerd. De uiteindelijke implementatie van eCall in Tsjechië zal bij 1 of 2 van de bestaande PSAP's plaatsvinden. Deze PSAP's zullen naast de 112 oproepen ook de berichten die via eCall binnenkomen afhandelen.

De voordelen van de Europese eCall-pilot zijn:

- tijdige voorziening van informatie waardoor de alarmdiensten snel van de plaats van een ongeluk op de hoogte zijn
- opheffen van taalbarrières tussen de melder van het ongeluk en de alarmdiensten
- kortere responstijd waardoor levens gered kunnen worden en de gevolgen van een ongeluk beperkt kunnen blijven
- betere voorbereiding van personeel van hulpdiensten doordat zij beter op de hoogte zijn van de veiligheidssituatie ter plekke.                            

Het Europese project stelt, naast de hulpdiensten, andere partners in staat betrokken te zijn bij het project en deel te nemen aan de eCall-keten in de voorbereiding van de invoering van eCall in Tsjechië.

 .

Tsjechië pilot kernteam

Aansturing in de lidstaat: Ministerie van Transport
Aanspreekpunt: Martin Pichl,

Competente autoriteit: Ministerie van Binnenlandse Zaken (Brandweer & Hulpdiensten)

Derde:Directoraat Wegen en Snelwegen

 .