Finland

 .

Beschrijving van de pilot-site en verwachte resultaten

Finland kent een centrale organisatie (PSAP2) voor alarmmeldingen. In de ontwikkelingsfase van eCall (pilot) zal PSAP1 (een betrouwbare partner) de eCall gegevens die naar PSAP2 dienen te worden gezonden bijeenbrengen. Met behulp van een interface genaamd het eCall testbed wordt een PSAP2 omgeving nagebootst waarin eCall MSD berichten en verbale oproepen worden ontvangen, van een code worden voorzien, gedecodeerd en gevalideerd. In de toekomst (als e.e.a. definitief in werking is) zal het centrale PSAP eCalls direct vanuit de voertuigen ontvangen en zullen de lokale hulpdiensten via de normale PSAP-procedure op de hoogte gesteld worden van de vereiste actie.

Via de pilot zullen het verzenden en ontvangen van eCall-MSD & voice gevalideerd worden naar de PSAP omgeving. De pilot zal aantonen hoe de huidige procedures precies in elkaar zitten, wat nog ontwikkeld dient te worden en wat de taken van de belanghebbenden zijn voordat het systeem definitief in werking treedt. Er wordt een planning gemaakt m.b.t. de realisering na afloop van de pilot en de tijdslijn wordt in overleg met de belanghebbenden bepaald. De benodigde definities voor het nieuwe PSAP SW systeem (dat gebouwd zal worden in de periode 2011-2013) zullen gebaseerd zijn op de ervaringen opgedaan tijdens de pilot.

 .

Finland pilot kernteam

Aansturing in de lidstaat:  Ministerie van Transport en Communicatie
Aanspreekpunt: Anu Laurell,

Hulpdienst: Emergency response Centre Administration

Competente autoriteit: Ministerie van Binnenlandse Zaken - Afdeling Hulpdiensten

Verkeersgerelateerde diensten geleverd door: Mediamobile Nordic Oy

Expertise en consultancy (infrastructuur en transport en IT en telecomdiensten): Ramboll

Specialistische kennis: VTT

 .