Italië

 .

Beschrijving van de pilot-site en verwachte resultaten

Hosting van de Italiaanse pilot vindt plaats bij het PSAP (niveau 1) in Varese, een regionaal PSAP.

De beheerder van het mobiele netwerk verwacht dat met de pilot de technische en operationele gevolgen getest kunnen worden die het op juiste wijze doorsluizen van binnenkomende eCalls naar het aangewezen PSAP met zich meebrengt, evenals de installatie en het testen van de benodigde SW patches die beschikbaar zijn gesteld door de fabrikanten van de netwerkapparatuur. Ook zal aandacht geschonken worden aan de tijd die, op basis van het geschatte aantal en de lokatie van het PSAP niveau 1 zoals aanbevolen door de verschillende betrokken partijen die belast zijn met het gehele eCall proces, nodig is om eCall op nationaal niveau volledig operationeel te laten zijn.

De auto-industrie verwacht nuttige resultaten van de pilot op basis waarvan een uiteindelijke evaluatie van de eCall functionaliteiten zoals die voor verschillende inbouwsystemen zijn ontwikkeld mogelijk is, op basis waarvan richtlijnen opgesteld kunnen worden voor de integratie van eCall boxes in voertuigen en richtlijnen m.b.t. HMI en operationale aspecten.

De verkeerscontrolediensten en private service providers verwachten te kunnen aantonen in hoeverre de ontwikkeling van een panEuropees eCall-systeem het verlenen van bijkomende diensten zoals hulp bij pech en verkeersinformatie verder mogelijk maakt. Het verwerken van eCall-oproepen zal ook nuttige en tijdsbesparende verkeersinformatie opleveren als er ongelukken plaatsvinden in het testgebied. Ook wordt gedacht dat aangetoond zal worden hoe een privaat callcentre kan bijdragen aan de uitbreiding van het PSAP-netwerk naar nationaal niveau.

In het algemeen wordt verwacht dat de pilot zal aantonen welke organisatiestructuur het geschikst is voor de verdere ontwikkeling van eCall op nationaal niveau, welke hindernissen er nog genomen moeten worden, welke upgrades er nodig zijn voor PSAP's en het telecommunicatienetwerk, de kosten die de invoering van eCall in Italië met zich meebrengt en de juiste richtlijnen voor de invoer.

 .

Italië pilot kernteam

Aansturing in de lidstaat: Voorzitter van de Raad van Ministers - Afdeling Innovatie
Aanspreekpunt: Marco Marrazza,

Technologie geleverd door: Magneti Marelli

OEMs: CRF

Mobiel netwerk: Telecom Italia

PSAP Operaties: AREU

Autoclub: Automobile Club d'Italia

 .