Roemenië

 .

Beschrijving van de pilot-site en verwachte resultaten

Tijdens de pilot zal het mogelijk zijn vanuit elke plek in Roemenië eCall in werking te stellen; de meldingen zullen doorgesluist worden naar PSAP Boekarest niveau 1, waarvandaan de zaak (zowel gesproken oproepen als aanvullende MSD gegevens) overgedragen zal worden aan de betreffende noodhulpdiensten in het gebied waarvandaan de eCall werd gezonden. In Roemenië wordt met de zgn. eCall-discriminator flag onderscheid gemaakt tussen eCall oproepen en reguliere 112 meldingen en wordt de daarbijbehorende Minimum Set of Data (MSD) geëxtraheerd. Vervolgens wordt de MSD verwerkt; een aparte verbinding met een VIN decoderserver haalt alle aanvullende informatie uit het systeem en alle data worden geformatteerd en teruggeplaats in de 112 database. De oplossing die door het Europese eCall Implementatie Platform wordt aanbevolen, nl. het gebruik van het EUCARIS netwerk, zal gebruikt worden voor de VIN decoder. Tijdens de pilot zal de hardware die hiervoor nodig is aangeschaft worden en zal van de interfaces gebruik worden gemaakt.

Het doel van de pilot is tot een volledig overbodig systeem te komen dat weinig gevolgen heeft voor het bestaande 112 systeem. Twintig auto's zullen worden voorzien van eCall VS om het systeem te testen. Tijdens de pilot zal blijken wat de beste wijze is waarop eCall verder gebruikt kan worden door alle eenenveertig Roemeense PSAP's niveau 1, evenals de benodigde upgrades van het 112 systeem.

 .

Roemenië pilot kernteam

Aansturing in de lidstaat: ITS Romania
Aanspreekpunt: Dorin Dumitrescu,

PSAP operaties: Special Telecommunications Service (STS)

Wegbeheer: : National Company of Motorways and National Roads of Romania (RNCMNR)

Technologie geleverd door: UTI Systems

Uitvoering en consultancy: Electronic Solutions SRL

Specialistische kennis: Romania American University

 .