Zweden

 .

Beschrijving van de pilot-site en verwachte resultaten

Tijdens de Zweedse pilot wordt een beroep gedaan op alle aanwezige voorzieningen die bestaan m.b.t. E112. Alle binnenkomende eCalls zullen naar het aangewezen 112 pilot-centrum worden geleid; na ontvangst van een eCall-MSD en als er contact is gelegd, wordt de eCall volgens de bestaande 112 procedures afgehandeld. De gehele keten wordt getest, met inbegrip van het uitzenden van de oproep, de draadloze overbrenging, de ontvangst bij het PSAP, het afhandelen door een hulpdienstcentrum en hogere toepassingen.

De belangrijkste uitkomst is de integratie in de bestaande 112 diensten en het mogelijk maken ook voertuigen uit andere landen te hulp te schieten.

De eCall-pilot richt zich in het bijzonder op de technische aspecten van IVS, Networks en PSAP, hoe de infrastructuur van het PSAP eventueel aangepast moet worden en de samenwerking met de overheid en andere belanghebbenden. Tijdens de pilot wordt de standaard versie van eCall voor passagiersvoertuigen getest. Daarbij is het de bedoeling dat een eventuele behoefte aan aanpassingen naar voren komt.

Men verwacht dat de bestaande procedures en werkwijzen overgenomen worden door het PSAP en de hulpdiensten, en dat voor eCall slechts een kleine aanpassing van de bestaande methodes, technologie, organisatie, bepaalde processen en mankracht nodig zal zijn. De pilot zal deze verwachting waarmaken of aantonen dat die onterecht is; in het laatste geval zullen er aanbevelingen gedaan worden voor eventuele aanpassingen.

Als de pilot is afgerond ligt het in de bedoeling samen met de betrokken partijen tot een voorlopig tijdschema te komen voor de invoering van eCall.

 .

Zweden pilot kernteam

Aansturing in de lidstaat: Security Arena, Lindholmen Science Park AB (Expertenorganisation)
Aanspreekpunt: Mrs Gunilla Rydberg -

Elektronica geleverd door: Actia Nordic AB

Competente autoriteit:

Telecommunicatieapparatuur geleverd door: Ericsson

OEMs: Volvo Cars

 .